Sea Architecture

Magazine: Elle Kazakhstan
Style: Anna Neretto
Makeup & Hair: Silvia Sadecka
Model: Tako @Next Milan

Tako, next, fashion, magazine, l'Officiel, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

Tako, next, fashion, magazine, l'Officiel, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

Tako, next, fashion, magazine, l'Officiel, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

Tako, next, fashion, magazine, l'Officiel, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

Tako, next, fashion, magazine, l'Officiel, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

Tako, next, fashion, magazine, l'Officiel, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

Tako, next, fashion, magazine, l'Officiel, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi